RESPOSTA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ A LES 3.000 SIGNATURES

El passat 26 de maig i davant la presentació del Pla de Reobertura de Centres per part del Departament d’Educació, des del Col·lectiu d’Escoles Bressol Indignades vam engegar una recollida de signatures que vam fer arribar al mateix Departament plantejant tots els dubtes que el seu pla ens plantejava.

En una setmana vam recollir més de 3.000 signatures de persones vinculades al món educatiu, sanitari o altres àmbits professionals.

Us deixem aquí la resposta del Departament al nostre escrit:

Benvolgudes,

En el vostre escrit us adreceu al Departament d'Educació  expressant el vostre neguit i descontentament sobre el pla de reobertura de les escoles bressol i llars d'infants.

Ens afecten situacions del tot inusuals, mai viscudes amb anterioritat; tot passa molt de pressa i cal prendre decisions ràpides i operatives, però també ens ocupa oferir instruccions i orientacions que siguin en tot moment adequades a les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil. Alhora, i per damunt de tot, ens obliga el deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de l'alumnat, del personal docent, tècnic i d'administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa.
Amb tot, vull comunicar-vos que com bé indiqueu es va aprovar el  Pla de reobertura per part del PROCICAT per a l'obertura dels centres dels territoris en fase 2 de desescalada, que és d'aplicació conforme el territori a què pertany cada centre estigui inclòs en aquesta fase, i en el benentès que l'acollida presencial d'alumnes no serà en cap cas abans de l'1 de juny. Aquest pla incorpora mesures pel que fa a l'adequació d'espais, al distanciament, a la higiene i a l'actuació davant de factors de vulnerabilitat d'alumnat i personal. 

Les previsions que el pla de reobertura de centres educatius fa per les llars d'infants i escoles bressol determinaven inicialment que es podria obrir amb un màxim de 5 infants per espai. No preveuen obrir els grups de 0-1 anys, donat que és l'edat de més vulnerabilitat per la immaduresa del sistema immunitari. Pel que fa a la definició d'horaris, es proposava inicialment un marc de 9h a 13h. Vista l'evolució de la pandèmia i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, el Departament d'Educació ha fet públiques el dia 6 de juny unes modificacions: que afecten els següents aspectes:

-	El distanciament físic i l'ús de materials a l'educació infantil (1-6 anys). 

La dificultat de mantenir permanentment la distància física durant tota la jornada i de preservar i individualitzar l'ús de materials, tant fungibles com no fungibles porta a la necessitat de planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques en la mesura del possible. L'existència de grups estables de 5 infants per professional, la proposta d'activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d'activitats a l'aire lliure i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció minimitzarà la possibilitat de contagi. Cal que els pares, mares i /o tutors/es estiguin informats d'aquesta singularitat específica per a l'educació infantil d'entre 1 a 3 anys.

-	El servei de menjador a les llars d'infants. 

A les llars d'infants, si la titularitat considera que el servei de menjador pot garantir l'acompliment de les mesures sanitàries establertes, estarà autoritzada a prestar el servei. Aquestes mesures impliquen garantir una separació mínima d'1 metre entre els infants a l'hora del menjador; en taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada nen o nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats. Pot ésser convenient fer els àpats per torns. 
Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l'espai del menjador almenys un cop al dia.

-	Els requisits d'assistència de l'alumnat i més concretament el d'acreditació de les vacunes.  
Per assistir al centre educatiu, serà altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia. En qualsevol cas, es donarà per bona la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a l'acreditació de les vacunacions. 

-	El nombre màxim d'alumnes per grup en el primer cicle d'educació infantil.
El nombre màxim d'alumnes per grup en el primer cicle d'educació infantil serà de 10, en tots els territoris, a partir de la fase 3 de desescalada.

Pel que fa a assegurar la salut dels infants i dels treballadors les mesures sanitàries són molt concretes i demanen unes condicions molt específiques, sempre prioritzant la seguretat de l'alumnat i del personal del centre.
Amb tot, som conscients que les circumstàncies obligaran a fer uns ajustaments en els vostres procediments i maneres de fer que requeriran esforç i dedicació, però entenem que tots plegats hem de trobar la fórmula que ens permeti seguir oferint una educació de qualitat amb els canvis organitzatius i mesures de seguretat que les autoritats sanitàries ens recomanen, ja que tot fa pensar que  els haurem d'incorporar també a mitjà i llarg termini. No podem pensar que la situació que ens ocupa desapareixerà en unes setmanes, i per tant  el fet educatiu ha de reprendre el seu funcionament en la mateixa mesura en la que ho fan la resta de serveis públics. 


Cordialment, 

Sub-directora General d'Administració i Organització de Centres Públics
Departament d'Educació

L’experiència de l’obertura al juny ens ha demostrat que calen missatges clars i concisos, que no donin peu a interpretacions. El Pla de retorn a les escoles bressol ens sembla un insult a la nostra professió i sobretot als Drets dels infants a tenir unes condicions dignes per a garantir la prevenció i la protecció de la seva salut i la dels seus d’un virus considerat pandèmia mundial (que sembla que se’ns comença a oblidar que la situació és greu).

Que ni tan sols s’hagin dignat a repensar les ràtios tenint en compte que un infant de 0 a 3 anys té unes necessitats de cura i atenció diferents a la resta d’etapes, demostra que o bé el Departament d’Educació desconeix l’etapa o bé que tant li fa el que fem perquè hem de guardar els infants.

I a sobre hi afegim que l’Alcaldessa Ada Colau i la Comissionada Maria Truñó, lluny de millorar el despropòsit del Departament d’Educació, s’atreveixen a proposar com a millora substancial augmentar 3 hores de suport a la setmana, garantir una mascareta QUIRÚRGICA diària, i posar dispensadors de gel desinfectant. Si atendre 8 infants de menys d’1 any, 13 infants de 1 a 2 anys, i 20 infants de 2 a 3 anys, amb el personal que tenim ja és insuficient, en temps de COVID19 és posar-nos a tots en una corda fluixa.

S’hi afegeix també la incertesa de saber com es gestionarà aquest cop la conciliació de les pròpies educadores amb fills que estiguin aïllats. Recordem que ja al juny l’Ajuntament de Barcelona no va donar cap opció amb les escoles tancades, i les educadores van haver de renunciar al seu sou. Un fet que en un Ajuntament progressista i que s’etiqueta de feminista va decebre molt.

Ens espera un inici de curs incert, amb molts dubtes, moltes contradiccions, molts sentiments d’abandonament per part de les Administracions, etc….però les mestres i els mestres tenim un valor del qual se n’aprofiten: la nostra vocació. I per això, malgrat tot, que ningú s’equivoqui, farem la nostra feina amb les mateixes ganes i il·lusió que cada curs, potser amb més ganes de compensar un temps que se’ns va quedar tallat de cop. Però que els polítics s’aprofitin d’aquest valor també diu molt de en mans de qui estem.

Pensem-hi! Companyes i companys.

En qualsevol cas, bon inici de curs i molta força! Cuideu-vos, cuidem-nos!